คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 344/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ธ.ค. 2551 11:20:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทานบนที่ชายทำไว้ให้แก่หญิงว่าจะยอมเลิกกับอนุภรรยานั้น เมื่อชายทำผิดทานบนหญิงถือเอาเป็นเหตุฟ้องอย่าได้ และสัญญาเช่นนี้ศาลยอมรับบังคับบัญชาใช้
อ้างฎีกาที่ 292/2469
กรณีเรื่องฟ้องหย่าถือว่าเป็นสิทธิเกี่ยวในครอบครัว คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงได้
จำเลยฎีกาวันที่ 27/4/78
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 69
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1500
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
วิกรม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android