คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1129/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การบังคับคดีตามคำพิพากษานั้น ถ้าสั่งบังคับไปผิดก็ส่งให้แก้ไขให้ถูกต้องตามคำพิพากษาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 18
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 18

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android