คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 10:41:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤติการณ์ที่เป็นการออกหมายขังระวางพิจารณา
ในคดีที่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ปรับแต่คดียังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ศาลออกหมายให้จำขังในระหว่างอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ร้องขออย่าให้จำขังจำเลยโดยจะจัดการยึดทรัพย์แทนเงินค่าปรับดังนี้ ศาลมีอำนาจที่จะออกหมายปล่อยจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android