คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรณีคาบเกี่ยวกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่
การยกที่นามือเปล่าให้แก่กัน แม้จำทำไม่ถูกตามแบบถ้าผู้รับให้ได้ปกครองมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ผู้ให้ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืน
อ้างฎีกาที่ 1009/2462 การยกกระบือให้แก่กัน ถ้าผู้รับให้ปกครองมาเป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี แม้จะไม่ได้ไปโอนทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ผู้รับให้ก็ได้กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525-115-13

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
นิติศาสตร์
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android