คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยไปซื้อฝื่นที่จังหวัดแล้วแบ่งฝิ่นนั้นให้แก่ลูกจ้างมาล่วงหน้าไปคอยจำเลยอยู่ก่อนเพื่อจะได้ไปพร้อมกันภายหลังเช่นนี้จำเลยยังไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 22-55

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android