คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 582/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บาดแผลเล็บข่วนถลอกแลช้ำแดง ไม่เรียกว่าบาดเจ็บ
คำว่า " บาดแผล " ควรจะเอาออกเสีย เพราะบาดแผลมีความหมายไปทางที่ว่าถึงบาดเจ็บ การที่วางเกณฑ์ว่าต้องเนื้อขาดนั้น ถ้าหนัง 2 ชั้นขาดแต่ไม่ถึงเนื้อก็เรียกว่าบาดแผลตามหลักกฎหมายอังกฤษ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299-300
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 299-300

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android