คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 579/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ล่อลวงเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 14 ขวบไปเสียจากผู้ปกครอง ถึงเด็กเต็มใจไปด้วยก็มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 275

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android