คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 571/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ซึ่งอยู่ในที่ของผู้อื่นโดยทางอาศัย ถึงแม้จะอยู่นานเท่าใดจะอ้างอำนาจปรปักษ์ขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนที่จากเจ้าของโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้กรรมสิทธิ ผู้ควรได้มฤดกไม่คัดค้านยอมให้คนอื่นซึ่งมีสิทธิจะได้มฤดกเท่า ๆ กันไปรับโอนมฤดกเสียคนเดียว ขาดกรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android