คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 550/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฆ่าคนเพื่อเอาทรัพย์ ศาลฎีกามีอำนาจเพิ่มโทษในคดีที่จำเลยผู้เดียวฎีกาขึ้นมาคำให้การของจำเลยที่ศาลยกขึ้นประกอบการพิจารณาชี้ขาดข้อเท็จจริงนั้น เปนเหตุควรได้รับความปราณีย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android