คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สามีมีสินเดิมภริยาไม่มีสินเดิม ภริยาไม่มีสิทธิได้ส่วนแบ่งสมรส
โจทก์ฟ้องแบ่งมฤดกจากจำเลยซึ่งเป็นภริยาผู้ตายและกล่าวว่าจำเลยไม่มีสินเดิมมาอยู่กินกับผู้ตาย จำเลยมิได้ให้การว่ามีสินเดิมหรือไม่เช่นนี้ ถือว่าฝ่ายจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบว่ามีสินเดิม และถึงแม้ว่าจำเลยจะได้นำสืบมาก็ถือว่าเป็นการนำสืบนอกประเด็น ศาลไม่รับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172-177

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android