คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หมิ่นประมาทเดิรด่าเขาไม่เป็นการใส่ความตาม ม.282 วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องอ้างมาตราเดียว แต่คนละข้อศาลลงโทษอีกข้อหนึ่งได้ในมาตรานั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 339
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android