คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 545/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความฟ้องแล้วฟ้องอีก โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแล้ว แต่จำเลยหลบหนีไป โจทก์ขอหมายจับจำเลย แลศาลได้จำหน่ายคดีชั่วคราว โจทก์จะยื่นฟ้องใหม่ในเวลาที่จับจำเลยยังไม่ได้เพื่อยืดอายุความออกไปอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 39

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android