คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1079/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อมีผู้รับอนุญาตให้ขายสุรา แล้วผู้ที่อยู่ด้วยกันตักน้ำสุรานั้นขายได้ไม่มีความผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 4-5-6-8
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 25
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 26

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android