คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนพร้อมด้วยใบอนุญาตแล้ว จำเลยได้มีอาวุธปืนกะบอกอื่นไว้อีกโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน แม้อาวุธปืนนั้นจะมีใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตในนามของจำเลยฯ ก็ต้องมีผิดตาม ม.11 แห่งกฎหมายข้างต้น
ความหมายของคำว่า "ควบคุม" ตามม.4(5)แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ.2477
ประชุมใหญ่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 4 11-52

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android