คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภริยาไม่พอใจอยู่กับสามีจึงออกไปจากบ้านเสียเองโดยไม่มีเหตุอันสมควรหามีสิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีได้ไม่
กรณีพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีนั้น เป็นสิทธิในครอบครัวคู่ความฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง(หมายเหตุ จำเลยฎีกาวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2478)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1453-1594
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android