คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1059/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา +ทรัพย์และได้พาทรัพย์หนีไป+ภายหลังกลับมาเอาของ+ไว้ แล้วเกิดฆ่าเจ้าทรัพย์+เป็นความผิด 2 กะทงคือ +ลักทรัพย์ และฐานฆ่าคน+โดยเจตนา +พิจารณาอาชญา ดุลยพินิจ จำเลยมีผิด 2 กะทงศาลมีอำนาจลงโทษแต่บทหนักกะทงเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293-294-25
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 293-294-25
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 293-294-25

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android