คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 520/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ชื่อในโฉนดปกครอง ผู้รับมฤดกได้แบ่งที่มฤดกกันแล้วแลต่างปกครองมา ผู้รับมฤดกคนหนึ่งลอบไปขอโอนโฉนดใส่ชื่อตนเสียคนเดียวทั้งหมด ไม่ทำให้ผู้รับมฤดกคนอื่นซึ่งปกครองที่ดินอยู่ขาดกรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android