คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ญาติทางฝ่ายมารดาผู้ตาย ก็เปนผู้สมควรได้รับมฤดก ในเมื่อญาติทางฝ่ายบิดายังมีตัวอยู่ด้วย วิธีพิจารณาแพ่ง ย้อนสำนวนให้สืบพะยานแล้วตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android