คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1055/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถ้าเจ้าหนี้มาฟ้องคดีภายหลังปีหนึ่งจากวันที่ถูกหนี้ตายผู้ค้ำประกันยกอายุความมฤดกขึ้นต่อสู้ตัดฟ้องเจ้าหนี้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163-694

ผู้พิพากษา

พลางกูร
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android