คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 310/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่หาว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพะนันนั้น แม้ไม่มีพะยานมายืนยันว่าจำเลยจัดให้มีการเล่น แต่เมื่อมีพะยานพฤตติเหตุแวดล้อมศาลก็ลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 9
  • มาตรา 9
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 9

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android