คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับฝากทรัพย์โดยไม่มีบำเหน็จ เมื่อถูกผู้ร้ายลักทรัพย์นั้นไป ตนไม่นำสืบว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วต้องรับผิดต่อผู้ฝาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 659

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android