คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่ารับของโจรได้ความว่าเก็บของตกลงโทษไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321-318
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 321-318

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android