คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1036/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศสมุหเทศาภิบาลลงวันที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ.2469 ใช้เครื่องมือที่ต้องห้ามตามประกาศของสมุหเทศาภิบาลจับปลาในเขตต์ที่กำหนดไว้มีความผิดตาม พ.ร.บ.อากรค่าน้ำ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1318-1320
  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 19

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android