คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 999/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้ว แต่ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่แลผู้ให้เช่าก็รู้ไม่ทักท้วงให้ถือว่าได้ทำสัญญากันใหม่โดยไม่มีกำหนดเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยทำหนังสือสัญญาต่อกันภายหลังผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงเรื่องค่าภาษีโรงร้านกันใหม่ แต่ไม่ได้ทำ เป็นหนังสือดังนี้จะขอให้บังคับตามข้อตกลงใหม่นั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 570-538
  • พระราชบัญญัติภาษีโรงร้าน จ.ศ.1232 มาตรา 570-538

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android