คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+บ้อหุ้นเอาสตางค์กันยังไม่มี+ตามกฎหมายข้างบนอ้างฎีกาที่ 525/2475 วิธีพิจารณาอาชญา หน้าที่นำสืบ โจทก์ต้องนำสืบว่าการเล่น+โยนสตางค์ลงในภาชนะตามกฎหมายนั้นเล่นกันอย่างไรจึงจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นการเล่นทำนองเดียวกับการเล่นบ้อหุ้นหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9-10
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 9-10
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 9-10

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android