คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าไล่ให้ออกก็ไม่ยอมออก จึงปิดประตูหน้าต่างเสีย แต่ผู้เช่ายังออกทางหลังห้องเช่าได้ดังนี้ ยังไม่เป็นผิดฐานกักขังตาม ม.270 วิธีพิจารณาอาชญา หลักวินิจฉัย กรณีที่เป็นข้อสงสัยว่าศาลยังไม่ได้ชี้ขาดข้อเท็จจริงบางข้อ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 270
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 270
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 270

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android