คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 967/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ถูกจับพาฝิ่นหนีไปในขณะเจ้าพนักงานเข้าจับกุมนั้นไม่มีผิดตามกฎหมายอาชญามาตรา 122
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น มาตรา 53-66
  • อาชญา มาตรา 122

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android