คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 966/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยมีน้ำสุรากระแช่ไว้โจทก์มีคำของเจ้าพนักงานตรวจสุราเบิกความว่าของกลางนี้มีแรงแอลกอฮอล์ดื่มกินได้อย่างสุราดังนี้ ฟังลงโทษจำเลยได้ กฎหมายลักษณอาชญามาตรา 68 อำนาจศาลสูง คดียุตติ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 6-38
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 7
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 7

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android