คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้ไม้ตะพดตีที่ข้างศีร์ษะ 1 ที่มีแผลกว้าง 1 เซ็นต์ยาว 3 เซ็นต์แลตีถูกที่แขนแผลกว้าง 1 นิ้วยาว 1 นิ้วอีก 1 ที ฐานแผลบวมแลช้ำแดงดังนี้เป็นบาดแผลถึงบาดเจ็บตามมาตรา 254 ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย บาดแผลที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาจะถึงบาดเจ็บตาม ม.254 หรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 338
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 338
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 338

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android