คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วันเดือนไม่ปรากฎจำเลยมีกระบือไว้โดยแสดงความบริสุทธิ์ไม่ได้ดังนี้อาจเป็นฟ้องเคลือบคลุมตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาอาชญาในฟ้องโจทก์มีข้อเท็จจริง แลรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาซึ่งเกิดการกระทำผิดพอสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 20
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 20
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 20

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android