คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การนำสืบในเรื่องหาว่าจำนำจำเลยให้การว่าไม่ได้จำนำของนั้นไว้แก่โจทก์และไม่ได้ของนั้นไว้แก่โจทก์และไม่ได้ขอผัดโจทก์ในเรื่องจำนำในส่วนตัวจำเลยทั้งสิ้นนั้น ไม่ใช่คำให้การปฏิเสธลอย ๆ คดีมีประเด็นว่าจำเลยได้จำนำจริงหรือไม่ ซึ่งจำเลยนำสืบได้ ฎีกาอุทธรณ์ ข้อกฎหมายอันใดคู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาไม่ต้องวินิจฉัยให้ แม้ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องโจทก์ก็ดี แต่ข้อที่ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดนั้นอาจเป็นเหตุให้จำเลยเสียหายแล้วศาลฎีการับวินิจฉัยให้ ฎีกาคัดค้านค่าธรรมเนียมนั้น ถือว่าเป็นดุลยพินิจ ในคดีที่ฎีกาข้อเท็จจริงได้ ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ แต่ถ้าเป็นการหยุมหยิมอาจไม่เห็นควรแก้ไขการใช้ดุลยพินิจของศาลล่าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747-764
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 747-764
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 747-764
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 747-764

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android