คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 915/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหาข้อเท็จจริง เจตนาทุจจริตหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลล่างทั้ง 2 พิพากษาให้ยกฟ้องคู่ความฎีกาไม่ได้ ต้องห้ามตามพ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ +.5
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android