คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 914/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนโดยมิได้รับอนุญาตมีความผิดตาม พ.ร.บ.อากรค่าน้ำ ร.ศ.120 ม.18 แม้ผู้อื่นจะได้เสียอาชญาบัตร์สำหรับอวนนั้นแล้วก็ยังต้องเป็นผิดตามกฎหมายข้างบนอาชญา ม.27-28 ดุลยพินิจ เอาอวนของผู้อื่นซึ่งเขา+เสียค่าอาชญาบัตร์แล้วไปใช้จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่านว่ายังไม่ควรริบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 11-13-18 ป
  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 11-13-18 ป

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android