คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานบุกรุกตาม ม.327 จะต้องมีเจตนามิให้ผู้อื่นครอบครองที่ดินของเขาได้โดยปกติสุข ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหาข้อเท็จจริง เจตนาหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เจตนาทำให้เสียทรัพย์หรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 324-327
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 324-327

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android