คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+คดีเรื่องโฆษนาหมิ่นประมาท+จะต้องพิจารณาดูข้อความโฆษณาทั้งหมดประกอบกัน+พิเคราะห์ถึงความมุ่งหมายอันแท้จริงของคำโฆษนา จะตัดตอนเอาแต่+เพาะตอนใดตอนหนึ่งขึ้นพิจารณาหาได้ไม่ วิธีพิจารณาอาชญา ฟ้อง,ตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282-283 (4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 282-283 (4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 282-283 (4

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android