คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมลงโทษตาม ม.297 ให้จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ลงโทษตามมาตรา 300 ตอนต้นให้จำคุก+ ปีเป็นแก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 297-300
  • อาชญา มาตรา 297-300
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิกรม
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android