คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลจะอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเป็นประเด็นนั้นใหม่หรือจะให้จำเลยแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในขณะที่คดียังค้างพิจารณาอยู่ก็ได้ +อยู่ในดุลยพินิจของศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 908
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 908
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 908

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android