คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงชายตกลงเรื่องกองทุนกันในเวลาทำการสมรส เมื่อทำการสมรสแล้วฝ่าย 1 ผิดสัญญาอีกฝ่าย 1 จะยกเป็นเหตุฟ้องขออย่าไม่ได้ เป็นเรื่องจะต้องเรียกร้องเอาจากผู้ใหญ่ของฝ่ายผิดสัญญาผัวเป็นโจร ผัวต้องหาว่าฆ่าคนตาย แต่ศาลตัดสินยกฟ้องนั้นไม่นับว่าเป็นโจรอันเป็นเหตุอย่าตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android