คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำให้การชั้นไต่สวนฟังประกอบพิจารณาได้เพียงไร คำให้การพะยานชั้นไต่สวนซึ่งไม่ได้มาเบิกความต่อศาลแม้ไม่ปรากฎเหตุขัดข้องถ้าหากโจทก์เป็นผู้อ้างและคำให้การนั้นเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจำเลยแล้ว ศาลรับฟังประกอบข้อต่อสู้ของจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 249

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android