คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้ขอผัดชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้มิได้ยินยอมด้วยนั้นไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันเตือนให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้ไม่ฟ้องไม่เป็นหตุให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด
ป.พ.พ.ม.699 นั้นบัญญัติฉะเพาะเรื่องค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันหลายรายโดยไม่มีเวลาจำกัด เพียงแต่ชำระหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้ได้หรือไม่ ผู้ค้ำประกันอาจหลุดพ้นความรับผิดโดยขอชำระหนี้แทนลูกหนี้+เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699-700-70
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699-700-70

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android