คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปล้นทรัพย์ และฆ่าเจ้าทรัพย์ตายโดยประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ แม้ไม่ปรากฎตัวผู้ฆ่าต้องลงโทษตาม ม.250 ข้อ 5 ซึ่งเป็นบทที่หนักแก่พวกปล้นทุกคน
พะยาน คำของผู้ตายที่เบิกความก่อนตายโดยรู้สึกชัวว่าจะไม่รอดและในขณะนั้นก็ยังมีสติดีกับทั้งได้สาบาลตัวแล้วย่อมฟังเป็นพะยานหลักฐานได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 250
  • อาชญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android