คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 808/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนไปทำสัญญาขายฝากนั้นกฎหมายไม่บังคับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือชนิดใดเปลี่ยนสัญญากู้หนี้เป็นการขายฝากนับว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ เมื่อเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่แล้ว ผู้ค้ำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด ผัวเมีย ภรรยาให้กู้หนี้โดยสามีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาแปลงหนี้เงินกู้ เป็นสัญญาขายฝากโดยภรรยารู้เห็นยินยอมด้วยตัดสินว่าการแปลงหนี้ผูกมัดภรรยา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798-349-38

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android