คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 801/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่คู่ความฎีกาข้อกฎหมายขึ้นมานั้นจะต้องแสดงข้อกฎหมายไว้ให้ชัดเจนในฎีกาจะอ้างข้อกฎหมายที่แถลงไว้ในชั้นฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3-9

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android