คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 488/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การยกที่ดินให้แก่กันต้องทำหนังสือแลจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของที่ดินตั้งตัวแทนไปทำสัญญายกที่ดินให้แก่ใคร เมื่อตัวแทนยังไม่ได้จัดการตามคำสั่งกรรมสิทธิยังไม่โอนไปยังผู้รับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525

ผู้พิพากษา

วิชัย
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android