คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 487/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานรับของโจร ต้องได้ความว่าจำเลยรับไว้โดยรู้สึกว่าเป็นของที่ได้มาจากการกระทำผิด คดีที่อัยยการฟ้องแทนเจ้าทรัพย์ซึ่งเปนคนในบังคับอังกฤษคู่ความมีสิทธิฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงแลข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android