คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 486/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดขวางท่อถ่ายน้ำสาธารณ ท่อน้ำในที่ดินของตนเองต่อกับท่อหลวงน้ำไหลเป็นเวลาหลายปีเรียกว่าเป็นท่อสาธารณ
เท่าที่ปรากฎในคำพิพากษาข้อเท็จจริงยังไม่พอที่จะฟังว่าเปนท่อสาธารณ เพราะเปนท่อในบ้านของจำเลย แต่ปรากฎในแผนที่ว่า ท่อนี้ต่อกับท่อหลวงไหลผ่านที่จำเลยไปออกคูอีกตอนหนึ่ง จึงกลายเปนท่อสาธารณ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android