คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ย. 2551 15:10:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อฟ้องโจทก์อ้างบทขอให้ลงโทษจำเลยในบทที่เบา แม้โจทก์บรรยายข้อความในฟ้องชัดเจน ซึ่งอาจจะลงโทษจำเลยในบทที่หนักได้ ศาลจะสันนิษฐานว่าโจทก์ประสงค์จะขอให้ลงโทษตามบทที่หนักหาได้ไม่ เว้นแต่โจทก์ขอผิดบทอันเกิดแต่เข้าใจผิดหรือหลงลืม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ตอน 3
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7-8

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
อมาตย
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android