คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 798/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การปรับจำเลยหลายคนรวมกันเมื่อจำเลยคนหนึ่งมีเหตุควรลดโทษ ศาลจะลดให้ได้ก็เพื่อสำหรับการจำแทนค่าปรับ จะลดค่าปรับให้ไม่ได้ อ้างฎีกาที่ 652/2476 แล ที่ 345/2477
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27
  • อาชญา มาตรา 59
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 59
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 59

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android