คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 485/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนได้รับโฉนดทับที่เขาแล้วเอาไปขายให้แก่คนที่ 3 ๆ ไม่ได้กรรมสิทธิผู้รับโฉนดทับที่เขาไม่ได้กรรมสิทธิในที่นั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android