คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 793/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมสั่งรับอุทธรณ์ว่าเห็นควรรับอุทธรณ์ ก็นับว่าเป็นการรับรองอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254-60
  • พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณ์ พ.ศ.2473 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณ์ พ.ศ.2473 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android